Projektowanie

 

Nasze umiejętności i doświadczenie wykorzystujemy zarówno dla potrzeb własnych realizacji, jak również konsultując projekty w ramach koreferatu części pomiarowej. 

Pracujemy także jako podwykonawcy wydzielonych zadań w ramach realizacji większych, systemowych projektów.