Przeliczniki objętości

 
Cechy funkcjonalne | Charakterystyka | Certyfikaty i normy | Do pobrania


Przelicznik objętości MSP-02-FC jest mikroprocesorowym urządzeniem pomiarowym przeznaczonym do pracy w technologicznych i rozliczeniowych układach pomiarowych mediów ściśliwych.
Urządzenie zostało zaprojektowane w celu jednoczesnego spełnienia wymagań:
 • GUM,
 • normy zakładowej PGNiG - ZN-G-4007,
 • normy europejskiej - PN-EN 12405,
 • SGT - specyficznych wymagań dla przeliczników stosowanych do rozliczeń międzynarodowych.
Przelicznik może pracować z: gazomierzami z wyjściami impulsowymi (turbinowe i rotorowe),
gazomierzami zwężkowymi, ultradźwiękowymi (jedno- i dwukierunkowymi), annubarami, masowymi
z wyjściem cyfrowym, analogowym i impulsowym.
Liczba i rodzaj obsługiwanych wejść/wyjść pozwala na pracę z każdym spośród ww. gazomierzy.
W kwietniu 2007 roku prezentowany na Targach Expo–Gaz w Kielcach przelicznik objętości gazu MSP-02-FC zdobył złoty medal w kategorii Aparatura kontrolno– pomiarowa.
 

Cechy funkcjonalne:

Elastyczność - MSP-02-FC jest łatwo konfigurowalny do współpracy z rożnymi gazomierzami, także w trakcie eksploatacji. Pozwala też na szybkie dopasowanie do wymaganej przez użytkownika funkcjonalności przy zachowaniu bardzo dobrej relacji wskaźnika możliwości technicznych do ceny i zachowaniu cech zatwierdzenia typu dla pomiarów rozliczeniowych.

Integracja - Przelicznik został przystosowany, już na etapie projektowania, do pracy w systemach pomiarowych o rożnym stopniu złożoności, co pozwala na tworzenie rozbudowanych struktur wielu przeliczników współpracujących m.in. z własną Stacją Archiwizacyjną, lub z zastanymi systemami automatyki stacji redukcyjno-pomiarowych.
Przelicznik MSP-02-FC może także współpracować z:
 • chromatografem,
 • nawanialnią,
 • innymi przelicznikami,
 • systemem AccuLERT,
 • separatorami MSP-SEP, które rozszerzają możliwości podłączania sygnałów obiektowych Ex.
Wysoka dokładność
Maksymalne błędy względne pomiaru wielkości fizycznych na wejściach analogowych 4-20mA:
 • w warunkach odniesienia: max 0,06%,
 • poza warunkami odniesienia: max 0,12%.
Maksymalne błędy względne pomiaru sygnałów prądowych na wejściach analogowych 4-20mA:
 • w warunkach odniesienia: max 0,01%,
 • poza warunkami odniesienia: max 0,02%.
Błąd obliczeń parametrów i objętości dla warunków symulowanych w odniesieniu do wartości poprawnych wynosi*: max 5ppm <0,001%
(*)wg programu: „Pomiary 2001” (CLPB)

Wysoka jakośćPrzeliczniki są produkowane zgodnie z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normą ISO 9001: 2001.
Każde urządzenie przechodzi badania na fabrycznych stanowiskach kalibracji oraz w komorze temperaturowej.

→do góry


Charakterystyka

Sprzęt

 • trzy wersje obudowy: DIN, MULTI, 19U2,
 • procesor: 32 bitowy,
 • pamięć: 4 MB pamięci FLASH,
 • komunikacja: RS232/RS485 4 kanały,
 • protokoły: Modbus, Modbus TCP, GazModem I, GazModem II (inne protokoły jako opcja),
 • wejścia analogowe 4-20mA: 4,
 • wejścia impulsowe/częstotliwościowe i dwustanowe: 4,
 • wyjścia stanowe: 2,
 • możliwość rozbudowania systemu o dodatkowe We/Wy,
 • temperatura otoczenia: od -10°C do +40°C,
 • stopień ochrony: DIN-IP54; 19U2-IP20,

Oprogramowanie

 • MONITOR MSP - program do diagnostyki i konfiguracji paramterów,
 • Stacja Archwizacyjna - dla bardziej rozbudowanych systemów opomiarowania.

→do góry


Certyfikaty i normy

 • Eex II (2) G [Ex ia] IIC,
 • KDB 04 ATEX 351,
 • zgodność z PN-EN 60079-0:2009,
 • PN-EN 60079-11:2007.

→do góry


Do pobrania

Karta Katalogowa MSP-02-FC (Pobierz)
DTR MSP-02-FC (Pobierz)

→do góry