Wdrożenia systemów kontroli jakości

 
Nasze umiejętności oraz przygotowanie akademickie, a także doświadczenia przemysłowe pozwalają nam na podejmowanie tematów nietypowych lub o dużym stopniu złożoności.

Jednym z przykładów takich wymagań są stanowiska kontroli jakości, gdzie często zachodzi potrzeba sprawdzenia wielu różnych parametrów fizycznych badanych wyrobów. Ponadto oczekuje się bezstronnych wyników będących rezultatem zautomatyzowania procedur badawczych.

Integrotech może zaproponować Państwu współudział w projektowaniu procesu badania jakości oraz wykonanie koncepcji i późniejszą realizację stanowiska badawczego.

Jesteśmy w stanie skutecznie realizować takie zadania łącząc wiedzę z różnych dziedzin z umiejętnością zaadaptowania istniejących lub własnych rozwiązań technicznych do wymagań procesu technologicznego.


Dysponując możliwościami produkcyjnymi w zakresie elektronicznych urządzeń pomiarowych oraz tworzeniu własnego oprogramowania narzędziowego, w odróżnieniu od wielu naszych konkurentów, nie jesteśmy ograniczeni w wyborze sprzętu i oprogramowania do rozwiązań gotowych, dostępnych na rynku, których koszt niejednokrotnie podważa ekonomiczne uzasadnienie dla rozpoczęcia projektu.